DMCR NEWS

ทช. หารือยกระดับ ศรชล. เป็น "ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล"

  • 15 ม.ค. 2562
  • 3,957
ทช. หารือยกระดับ ศรชล. เป็น "ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล"

วันที่ 15 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ยกระดับเป็น "ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน มีพลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ บรรยายชี้แจงถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของ ศรชล. ตลอดจนมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ยกระดับเป็น "ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" รวมทั้งหารือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายหลัง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.... มีผลบังคับใช้ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง