DMCR INFOGRAPHIC

มาตรการต้อนรับลูกเต่ามะเฟือง ในวันฟักออกจากไข่

  • 24 ม.ค. 2562
  • 848
มาตรการต้อนรับลูกเต่ามะเฟือง ในวันฟักออกจากไข่

1.เตรียมเทปกั้นบุคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลเข้าไปกีดขวางการคลานกลับลงสู่ท้องทะเล
2.ขุดทางลาดจากหลุมลูกเต่า ลาดทำมุมไม่เกิน 45 องศาจากก้นหลุมถึงปากหลุม โดยให้เต่าคลานขึ้นมาได้ง่ายและทางทรายเรียบจนถึงบริเวณน้ำทะเลขึ้นสูงสุด เพื่อให้ลูกเต่าคลานกลับลงสู่หาดอย่างรวดเร็ว
3.หากมีการฟักในระยะเวลากลางคืนให้ใช้แสงไฟที่มีสีแดงเท่านั้น
4.เตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดสำคัญต่างๆ
***ข้อห้าม!! ในวันที่ลูกเต่ามะเฟืองฟักออกจากไข่
   1. ห้ามส่งเสียงดังรบกวน
   2. ห้ามมิให้ใช้แสงไฟ ไฟฉาย และแสงแฟลตจากกล้องถ่ายภาพหรือกล้องมือถือ ยกเว้นแสงไฟสีแดง
   3. ห้ามเข้าไปในเขตพื้นที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด
   4. ห้ามจับหรือสัมผัสตัวลูกเต่ามะเฟือง
   5. ไม่ยืนบังกล้องวงจรปิด เนื่องจากมีผู้รอชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์กรมด้วย

ดาวน์โหลด

มาตรการต้อนรับลูกเต่ามะเฟือง ในวันฟักออกจากไข่.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.01 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28