DMCR FACEBOOK

รวมพลังพี่น้องตรัง ฟื้นฟูหาดทรายทอง

  • 26 ม.ค. 2562
  • 267
รวมพลังพี่น้องตรัง ฟื้นฟูหาดทรายทอง

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๑๐ (ตรัง) จัดกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับ อปท. ครั้งที่ ๔ ณ ชายหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ๑๐๓ คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล ประเภท และการคัดแยกขยะ และร่วมกันเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ ได้ขยะน้ำหนักรวม ๔๔๗ กก. เป็นขวดแก้ว เชือก อวน เสื้อผ้า ผ้าใบ และพลาสติก ทั้งนี้ กรม ทช. ได้มอบถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง