DMCR INFOGRAPHIC

กฎหมายคุ้มครองเต่ามะเฟือง

  • 30 ม.ค. 2562
  • 4,337
กฎหมายคุ้มครองเต่ามะเฟือง

พรบ.สัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
...ห้ามล่า ห้ามครอบครอง ห้ามซื้อขาย หากฝ่าฝืน รับโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทช. พ.ศ.2558
...ก่อความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม ทช.จะสั่งให้บุคคลนั้นระงับการกระทํา หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หากไม่ปฎิบัติตาม จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลด

กฎหมายคุ้มครองเต่ามะเฟือง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51