DMCR NEWS

เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ย้ายปลูกกิ่งปะการังเกาะไม้ท่อน

  • 9 ก.พ. 2562
  • 160
เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ย้ายปลูกกิ่งปะการังเกาะไม้ท่อน

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำน้ำฝึกเก็บกิ่งปะการังที่แตกหักและยังมีชีวิต ฝึกการติดกิ่งบนปะการังแบบโดมน้ำตื้นและน้ำลึก บริเวณแนวปะการังเกาะไม้ท่อน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการย้ายปลูกกิ่งปะการังบนแท่งปะการังในบริเวณอื่นๆ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง