DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

  • 11 ก.พ. 2562
  • 108
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน
#ทะเลและชายฝั่ง‬ ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง