DMCR NEWS

ทช. จัดใหญ่งานมหกรรม ทส. 4 ภาค ครั้งที่ 4 พร้อมชูผลงานเด่นด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

  • 10 มี.ค. 2562
  • 468
ทช. จัดใหญ่งานมหกรรม ทส. 4 ภาค ครั้งที่ 4 พร้อมชูผลงานเด่นด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

     วันที่ 8 มี.ค. 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มี.ค. พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคใต้ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อีกทั้งผู้ประกอบการร้านค้า อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 3,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      โดยภายในงานได้มีการจัดตั้งคลีนิคกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่อง
ร้องเรียนในการบริการของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ด้านต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทส. สร้างความสุขเพื่อประชาชน” มีการมอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลแก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ดีเด่น มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน และการมอบหนังสือกรมธรรม์ผู้พิทักษ์ทางทะเลด้วย ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนป่าชายเลน สินค้า OTOP อีกมากมาย ทั้งนี้ การจัดงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 10 มี.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

 

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง