DMCR NEWS

หลุมไข่เต่าหญ้าหาดท่าไทร เหตุการณ์ปกติ

  • 15 มี.ค. 2562
  • 64
หลุมไข่เต่าหญ้าหาดท่าไทร เหตุการณ์ปกติ

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๘ (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่าหญ้า ศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดท่าไทร จ.พังงา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงคอยอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เยี่ยมชม และคอยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินที่จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ฟักไข่ของเต่าหญ้า

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง