DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน งานสำรวจความหลากหลายของนกและแมลงในป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 20 มี.ค. 2562
  • 194

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง