DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ งานทดลองและติดตามการพัฒนาของสังคมพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิกฤต กิจกรรมสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่นาเกลือ ท้องที่จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 20 มี.ค. 2562
  • 184

ดาวน์โหลด

สำรวจสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาเกลือ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง