DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าชายเลนระยะยาวในแปลงถาวร กิจกรรมสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในแปลงถาวรท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 20 มี.ค. 2562
  • 201

ดาวน์โหลด

แปลงถาวร จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง