DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงสตูล ไม่พบผิดกฎหมาย

  • 21 มี.ค. 2562
  • 289
ตรวจเรือประมงสตูล ไม่พบผิดกฎหมาย

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๑๐ (ตรัง) ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลสตูล รวม ๗ ลำ เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารทะเบียนเรือและการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิด พรบ.ทช.๒๕๕๘ พระราชกำหนดประมง ๒๕๕๘ และคำสั่ง คสช.ต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง