DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงสุราษฎร์ธานี ไม่พบผิดกฎหมาย

  • 21 มี.ค. 2562
  • 291
ตรวจเรือประมงสุราษฎร์ธานี ไม่พบผิดกฎหมาย

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๕ (สุราษฎร์ธานี) นำเรือ ทช.๓๐๗ และ ๒๐๓ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลสุราษฎร์ธานี รวม ๖ ลำ เป็นเรือลอบหมึกสาย และเรือลอบปู ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารทะเบียนเรือและการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิด พรบ.ทช.๒๕๕๘ พระราชกำหนดประมง ๒๕๕๘ และคำสั่ง คสช.ต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการพื้นที่ ๓ เกาะ ตามคำสั่งกรม ทช.ที่ ๗๕๕/๒๕๖๑ เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ เกาะเต่า เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน และเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง