DMCR NEWS

กระจายความรู้รักษ์ป่าชายเลน สู่ชุมชนประมง เพชรบุรี

  • 21 มี.ค. 2562
  • 222
กระจายความรู้รักษ์ป่าชายเลน สู่ชุมชนประมง เพชรบุรี

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๔ (เพชรบุรี) นำกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน และกลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลนบางตะบูน จ.เพชรบุรี ๕๐ คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน นอกจากนี้มีการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง