DMCR INFOGRAPHIC

ทำความรู้จัก “พะยูน หรือเจ้าหมูทะเล” กันเถอะ

  • 25 มี.ค. 2562
  • 2,238
ทำความรู้จัก “พะยูน หรือเจ้าหมูทะเล” กันเถอะ

ข้อมูล “พะยูน หรือเจ้าหมูทะเล”
พะยูน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเล เชื่อว่าพะยูนเคยอาศัยหากินอยู่บนบก และมีบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของช้าง เมื่อราว 55 ล้านปีมาแล้ว สายพันธุ์ของพะยูนได้มีวิวัฒนาการลงไปอยู่ในน้ำและไม่กลับขึ้นมาอยู่บนบกอีกเลย เช่นเดียวกับพวกโลมาและปลาวาฬ
ปัจจุบันมีประชากรอยู่ประมาณ 200 ตัว อาศัยอยู่ทั้งในฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล และในชายฝั่งอ่าวไทย โดยพบบริเวณฝั่งทะเลอันดามันประมาณ 150 ตัว พบพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดในบริเวณเกาะมุกและเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง

พะยูน วิกฤติระบบนิเวศทางท้องทะเล
แม้พะยูนจะเป็นสัตว์ป่าสงวน และอยู่ในบัญชี 1 ของบัญชีไซเตส ห้ามค้าโดยเด็ดขาด แต่พะยูนในประเทศไทยยังจัดอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากถูกคุกคามอย่างหนักในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย และการทำลายแหล่งหญ้าทะเลอันเป็นแหล่งอาหารของพะยูน รวมทั้งการล่าและการติดเครืองมือประมงล้วนเป็นสาเหตุทำให้พะยูนลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันคาดว่าในน่านน้ำไทยมีพะยูนไม่เกิน 200 ตัว โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง เป็นแหล่งที่พบพะยูนมากที่สุด ประมาณ 130-150 ตัว เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีแหล่งหญ้าทะเลชนิดที่เป็นแหล่งอาหารหลักและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ในพื้นที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ประมาณ 15 ตัว และในพื้นที่อ่าวไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อีกประมาณ 10 ตัว

ข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(DMCR) 
ปัจจุบันในพื้นที่มีการรวมตัวของกลุ่มอนุรักษ์หลายกลุ่ม ทั้งระดับจังหวัด และในแต่ละพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ เพื่อดูแลพะยูนอย่างจริงจัง แต่ยังพบความเชื่อผิดๆ แบบเดิมๆ เช่น การนำกระดูกพะยูนไปทำยาโด๊ปและยารักษาโรคมะเร็ง นำเขี้ยวไปเป็นเครื่องรางของขลัง นำเนื้อพะยูนไปเป็นอาหาร ความเชื่อเหล่านี้แม้จะมีส่วนน้อย แต่ก็ทำให้พะยูนยังเป็นที่ต้องการของตลาดมืด สิ่งที่จะช่วยแก้ไขได้คือการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงว่า กระดูกหรือเขี้ยวพะยูนไม่สามารถนำไปรักษาโรคหรือของขลังแต่อย่างไรเลย เป็นเพียงความเชื่อที่สร้างขึ้นมา ที่เป็นสาเหตุให้พะยูนหรือเจ้าหมูทะเล เกิดวิกฤติระบบนิเวศทางทะเล พบน้อยลง และเป็นสัตว์ที่หากินตามธรรมชาติได้ยากกว่าสมัยก่อน

ดาวน์โหลด

ทำความรู้จัก “พะยูน หรือเจ้าหมูทะเล” กันเถอะ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 63