DMCR NEWS

วันน้ำโลก 22 มีนาคมของทุกปี

  • 25 มี.ค. 2562
  • 162
วันน้ำโลก 22 มีนาคมของทุกปี

น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งต่อการอุปโภคและบริโภค ปัญหาที่น่ากังวลอย่างมาก คือ “การขาดแคลนน้ำ” ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ในปี ค.ศ.1992 จึงได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันน้ำโลก หรือ World Day for Water”
สำหรับวันน้ำโลกในปีนี้ ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “Leaving no one behind หรือ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เนื่องจากปัจจุบันประชากรโลกกว่าพันล้านคนยังคงดำรงชีวิตโดยปราศจากน้ำที่ปลอดภัย ทั้งผู้หญิง เด็ก ผู้อพยพ และทุกคน ซึ่งต้องดิ้นรนหาน้ำมาใช้เพื่อการเจริญเติบโตและความอยู่รอด ซึ่งในบางครั้ง คนเหล่านี้มักถูกมองข้ามและถูกเลือกปฏิบัติ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดและปลอดภัยได้ เพื่อให้ ทุกคนได้รับน้ำที่ปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันจึงมีคำกล่าวที่ว่า “Whoever you are, wherever you are, water is your human right. ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่สุด เพราะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณจะอยู่ที่ไหน น้ำถือเป็น สิทธิมนุษยชนของมนุษย์ทุกคน”
สำหรับประเทศไทยเรื่องน้ำ ก็เป็นปัญหาที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อย เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปีและเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะต่อการทำเกษตรกรรมที่จำเป็นต้องใช้น้ำ ดังนั้น วันน้ำโลกที่กำลังจะถึงนี้คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้ค่าและช่วยกันอนุรักษ์น้ำ เพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดไป

 

ดาวน์โหลด

วันน้ำโลก 22 มีนาคมของทุกปี.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง