DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ (งานเก็บข้อมูลดิน น้ำ พืช และสัตว์ ท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 มี.ค. 2562
  • 132

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง