DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ (งานเก็บข้อมูลดิน น้ำ พืชและสัตว์) ท้องที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 มี.ค. 2562
  • 198

ดาวน์โหลด

จ้างฯ งานเก็บข้อมูลดิน น้ำ พืชและสัตว์ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง