DMCR INFOGRAPHIC

เที่ยวทะเล ต้องรู้จักให้มากขึ้นกับแมงกะพรุนกล่องในทะเลไทย

  • 4 เม.ย. 2562
  • 2,566
เที่ยวทะเล ต้องรู้จักให้มากขึ้นกับแมงกะพรุนกล่องในทะเลไทย

แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) จัดอยู่ในชั้น Cubozoa เป็นแมงกะพรุนพิษที่มีรายงานว่าทำให้เสียชีวิตได้บ่อยเมื่อเปรียบเทียบกับแมงกะพรุนอื่น ๆ พบในหลายประเทศของเขตร้อน มีลำตัวใส รูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ในโลกพบอย่างน้อย 36 ชนิด แต่ไม่ได้เป็นอันตรายทุกชนิด บางชนิดทำให้เกิดอาการเจ็บหรือคันเพียงเล็กน้อย หรือเป็นตะคริวซึ่งเป็นเหตุให้จมน้ำง่ายขึ้น มีเพียงบางชนิดที่มีอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากหัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลว และสามารถแบ่งแมงกะพรุนกล่องได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. ชนิดที่มีหนวดหลายเส้น (multi-tentacle box jellyfish)
2. ชนิดที่มีหนวดเส้นเดียว (single-tentacle box jellyfish)

ดาวน์โหลด

เที่ยวทะเล ต้องรู้จักให้มากขึ้นกับแมงกะพรุนกล่องในทะเลไทย.png
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 0.75 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60