DMCR NEWS

อทช. นำคณะร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

  • 9 เม.ย. 2562
  • 356
อทช. นำคณะร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 9 เม.ย. 62 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท ในโอกาสนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องประชุม ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำหรับวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยจะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอพรให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ ตลอดจนครอบครัวได้มารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อีกทั้งเข้าวัดทำบุญ ก่อเจดีย์ทราย  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสมควรแก่การส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดให้อยู่กับสังคมไทยตลอดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง