DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

  • 9 เม.ย. 2562
  • 420

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2142-7420 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศเชิญชวน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 40
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33
ราคากลาง บก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
ปริมาณงาน (ปร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 18.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
แบบฟอร์มปริมาณงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียดคุณลักษณะ+ภาคผนวก ก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
แบบแปลนงาน Landscape.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
แบบแปลนงานตกแต่งภายใน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
แบบแปลนงานถนนภายในโครงการ ระยะที่ 1.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 11.96 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
แบบแปลนงานระบบไฟฟ้าสวนกลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
แบบแปลนระบบประปาและสุขาภิบาลส่วนกลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
แบบแปลนลานจอดรถ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 39
แบบแปลนส่วนบริการโครงการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 21.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
แบบแปลนอาคารสำนักงาน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 60.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง