DMCR NEWS

ทช.เปิดเวทีผนึกกำลังเครือข่ายภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 14 พ.ย. 2557
  • 1,044
ทช.เปิดเวทีผนึกกำลังเครือข่ายภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) และน.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(อสส.) เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ในการนี้ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ซึ่งมีเครือข่ายภาคีเข้าร่วมกว่า 800 คน ณ โรงแรมอะเดรียติดพาเลซ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายภาคีและชุมชนชายฝั่งได้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่งกับการอนุรักษ์ เพื่อยกระดับฐานะเครือข่ายภาคีให้เป็น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเครือข่ายภาคีเพื่อพัฒนาข้อมูลความรู้ในทางนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลสภาพระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชนให้เป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

 

                        

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง