DMCR INFOGRAPHIC

พลาสติก พระเอกในมาดผู้ร้าย หรือผู้ร้ายในมาดพระเอก

  • 29 เม.ย. 2562
  • 456
พลาสติก พระเอกในมาดผู้ร้าย หรือผู้ร้ายในมาดพระเอก

ปัญหาขยะพลาสติก กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกเร่งแก้ปัญหารวมถึงประเทศไทย โดยในแต่ละปีใีการใช้ภายในประเทศจำนวนมาก และสร้างขยะพลาสติกขึ้นถึงปีละ 2 ล้านตัน แต่มีการนำมารีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน เท่านั้น ส่วนอีก 1.5 ล้านตัน ทำได้เพียงการนำไปฝังกลบหรือปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งแน่นอนปลายทางคือแหล่งน้ำและทะเล

ดาวน์โหลด

พลาสติก พระเอกในมาดผู้ร้าย หรือผู้ร้ายในมาดพระเอก.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27