DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. เข้าร่วมการประชุมมาตรฐานทางจริยธรรม

  • 3 พ.ค. 2562
  • 284
รองอธิบดี ทช. เข้าร่วมการประชุมมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) เป็นประธาน การประชุมมาตรฐานทางจริยธรรม ในการนี้มีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานภาค รัฐที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการ ปฏิบัติงานการตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ รวมถึงการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง