DMCR NEWS

ทช. ประชุมเข้มงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

  • 3 พ.ค. 2562
  • 379
ทช. ประชุมเข้มงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

               เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ เป็นประธาน  ในการนี้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมอุทยานฯ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมประมง กรมการท่องเที่ยว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้ร่วมพิจารณารายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 
2561 ตลอดจนร่วมหารือในโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 8 ขาแท่นไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะทำงานด้านการจัดทำมาตรฐานและแนวทางการจัดทำปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งด้านสมุทรศาสตร์ ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศในการจัดการทางทะเล

 

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง