DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง 1 ลำ ปฏิบัติงานบริเวณจัดการและอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชายเลนและส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน ท้องที่ อำเภอเมือง และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)

  • 10 พ.ค. 2562
  • 155

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการจ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง 1 ลำ ปฏิบัติงานบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนฯ ท้องที่ อ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง