DMCR NEWS

ทรงพระเจริญ.

  • 13 พ.ค. 2562
  • 151
ทรงพระเจริญ.

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แห่งสมเด็จพระปรมราชาธิราช
น้อมถวายอาศิรวาทด้วยปีติโสมนัส
สรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดิน
ความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ
ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประทานพรให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พร้อมด้วยพิพิธพรมงคลอันโอภาสไพบูลย์
สถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ
ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำพสกนิกรผาสุกสโมสร
พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร
ทรงพระเกษมสุขสำราญพระราชหฤทัย
พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

ทรงพระเจริญ..jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง