DMCR INFOGRAPHIC

มารู้จักวาฬบรูด้า สัตว์ทะเลในบัญชีสัตว์สงวนชุดใหม่

  • 13 พ.ค. 2562
  • 3,080
มารู้จักวาฬบรูด้า สัตว์ทะเลในบัญชีสัตว์สงวนชุดใหม่

วาฬบูรด้า พ่อปู่ของชาวทะเล เป็นวาฬไม่มีฟันขนาดกลาง พบหากินใกล้ฝั่ง มีลำตัวยาวประมาณ 15 เมตร น้ำหนักสูงสุด 20 ตัน ลักษณะเฉพาะคือส่วนหัวมีสันนูน 3 สัน จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม วัยเจริญพันธ์อยู่ในช่วงอายุ 7-10 ปี ตั้งท้องนาน 12 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว โดยลูกวาฬจะอยู่กับแม่นานถึง 2 ปี 

ดาวน์โหลด

มารู้จักวาฬบรูด้า สัตว์ทะเลในบัญชีสัตว์สงวนชุดใหม่.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 172