DMCR INFOGRAPHIC

มารู้จักวาฬโอมูระ สัตว์ทะเลในบัญชีสัตว์สงวนชุดใหม่

  • 13 พ.ค. 2562
  • 9,737
มารู้จักวาฬโอมูระ สัตว์ทะเลในบัญชีสัตว์สงวนชุดใหม่

วาฬโอมูระ ญาติใกล้ชิดกับวาฬบรูด้า เป็นวาฬไม่มีฟันขนาดกลาง พบหากินใกล้ฝั่ง มีลำตัวยาวประมาณ 11.5 เมตร น้ำหนักสูงสุด 20 ตัน ลักษณะเฉพาะคือส่วนหัวมีสันนูน 1 สัน จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ดาวน์โหลด

มารู้จักวาฬโอมูระ สัตว์ทะเลในบัญชีสัตว์สงวนชุดใหม่.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44