DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงตรัง ไม่พบผิดกฎหมาย

  • 16 พ.ค. 2562
  • 68
ตรวจเรือประมงตรัง ไม่พบผิดกฎหมาย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๑๐ (ตรัง) นำเรือ ทช.๔๐๑ และ ๑๐๖ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลตรัง รวม ๗ ลำ เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารทะเบียนเรือและการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิด พรบ.ทช.๒๕๕๘ พระราชกำหนดประมง ๒๕๕๘ และคำสั่ง คสช.ต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง