DMCR NEWS

ทช. นำ ปชช.ชาวระยอง ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

  • 17 พ.ค. 2562
  • 545
ทช. นำ ปชช.ชาวระยอง ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

     ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 กำหนดให้ทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562​ นั้น
     ในวันนี้​ (17​ พ.ค.​ 62)​ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ร่วมกับจังหวัดระยอง​ จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าชายเลน ภายใต้ชื่องาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562” ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ เป็นประธาน​ ในโอกาสเดียวกันนี้ ว่าที่ ร้อยตรี​ พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์​ นันตะวงษ์​ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน​ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า​ 1,000​ คน​ ณ บริเวณ หมู่ 4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง​ ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ 10 ไร่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,000 ต้น และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่
     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้​มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน​ พร้อมกับฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่าของท้องถิ่นในการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่า​ เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง