DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1-3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 29 พ.ค. 2562
  • 388

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการ .pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง