DMCR NEWS

หาดไทยไร้ควันบุหรี่ วันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก

  • 31 พ.ค. 2562
  • 148
หาดไทยไร้ควันบุหรี่ วันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ช่วยกันสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับทุกพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมากรม ทช. ได้จัดทำโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ใน ๒๔ หาดนำร่อง มาตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยได้รับความร่วมมือและตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ด้วย มาช่วยกันนะครับ
.....วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกประกาศ World No Tobacco Day เพื่อกระต้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
.....ปัจจุบันหลายประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะประเภทก้นบุหรี่ และรณรงค์ที่จะลดขยะโดยวิธีต่างๆ เช่น การนำก้นกรองบุหรี่ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ หรือการพิมพ์คำเตือนไว้ข้างชอง 
.....กรม ทช. ตระหนักถึงความสำคํญในเรื่องนี้ โดยจัดทำโครงการชายหาดปลอดบุหรี นำร่อง ๒๔ ชายหาดใน ๑๕ จังหวัด ทั้งนี้ ก้นกรองบุหรี่ เป็นขยะที่พบได้บ่อยที่สุดกว่า ๑ ใน ๓ ของขยะชายหาด และประมาณการทั่วโลกมีก้นกรองบุหรี่กว่า ๔.๕ ล้านชิ้นในแต่ละปี ส่งผลให้เป็นขยะสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดมลพิษกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี ใน ๙๑ ประเทศที่มีชายหาด (ข้อมูลปี ๒๕๔๖) สำหรับในประเทศไทยพบก้นบุหรีกว่า ๑๐๐ ล้านชิ้นในแต่ละวันที่ไปตกค้างในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นขยะที่ประกอบด้วยสารท็อกซิน นิโคติน ยาฆ่าแมลง สารก่อมะเร็ง มีผลต่อจุลินทรีย์และปลา รวมทั้งเป็นวัสดุเป็นที่ย่อยสลายยาก ใช้เวลานานกว่า ๑๐ ปี มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงอีกด้วย 
รู้กันแบบนี้แล้ว.....ลองใช้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่กันดีไหม ? 
#dmcrth #วันงดสูบบุหรี่โลก #ทะเลและชายฝั่ง‬ ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน

ดาวน์โหลด

หาดไทยไร้ควันบุหรี่ วันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง