DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6) (รับฟังวิจารณ์)

  • 7 มิ.ย. 2562
  • 213

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2562

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  0-7459-1626

อีเมล : somnuk.bu@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศเชิญชวน จ้างปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.71 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.86 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลาง จ้างปลูกป่าชายเลน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชฯ เนื้อที่ ๕๐๐ ไร่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง