DMCR NEWS

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

  • 3 ธ.ค. 2557
  • 930

 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

1. เทคนิคการทำหน้าที่พิธีกรแบบมืออาชีพ

2. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

3. การพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนอในที่สาธารณะ

4. บุคคลิกภาพกับการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร

5. การบริหารด้วยใจ

อัลบั้มภาพ

ดาวน์โหลด

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.93 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 41

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง