DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงสงขลา ไม่พบผิดกฎหมาย

  • 12 มิ.ย. 2562
  • 137
ตรวจเรือประมงสงขลา ไม่พบผิดกฎหมาย

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๖ (สงขลา) นำเรือ ทช.๘๐๒ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลสงขลา รวม ๕ ลำ เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก และเรืออวนครอบหมึก ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารทะเบียนเรือและการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิด พรบ.ทช.๒๕๕๘ พระราชกำหนดประมง ๒๕๕๘ และคำสั่ง คสช.ต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง