DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 12 มิ.ย. 2562
  • 158

ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลือกผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุ สนง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง