DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท รวม 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)(เชิญชวน)

  • 20 มิ.ย. 2562
  • 435

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076-391128 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง