DMCR INFOGRAPHIC

เกาะสีชัง ปัญหาและผลกระทบต่อทะเลอ่าวไทยตอนบน

  • 21 มิ.ย. 2562
  • 933
เกาะสีชัง ปัญหาและผลกระทบต่อทะเลอ่าวไทยตอนบน

เกาะสีชัง เป็นที่จอดพักทอดสมอของเรือสินค้านานาชาติ เพื่อขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ซึ่งพบปัญหาการฟุ้งกระจายของเศษสินค้า ขยะและน้ำเสียจากเรือการจราจรที่คับคั่ง รวมทั้งจากการใช้ประโยชน์บนเกาะที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขโดยเร่งด่วน
#พื้นที่คุ้มครองทางทะเล #เกาะสีชัง #รักษ์ทะเล#dmcrth

ดาวน์โหลด

เกาะสีชัง ปัญหาและผลกระทบต่อทะเลอ่าวไทยตอนบน.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 53