DMCR NEWS

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้

  • 26 มิ.ย. 2562
  • 13,594

- แนวทางการแจกจ่ายกล้าไม้
- ขั้นตอนการแจกจ่ายกล้าไม้
- ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้
- สถิติผู้มาขอรับกล้าไม้

ดาวน์โหลด

แนวทางการแจกจ่ายกล้าไม้.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 64
ขั้นตอนการแจกจ่ายกล้าไม้.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 64
สถิติผู้มาขอรับกล้าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 67
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ขอรับกล้าไม้.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 82
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้ 61.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้ 62.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17
รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 25
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้ประจำปี พ.ศ. 2563.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง