DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดห้องเก็บของพร้อมขัดทำความสะอาดพื้นห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 5 ก.ค. 2562
  • 100

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดห้องเก็บของพร้อมขัดทำความสะอาดพื้นห้อง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง