DMCR NEWS

เครือข่ายประมงพื้นบ้านสตูลวอนรัฐเร่งแก้การทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อนและที่อาศัยในป่าชายเลน

  • 10 ก.ค. 2562
  • 840
เครือข่ายประมงพื้นบ้านสตูลวอนรัฐเร่งแก้การทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อนและที่อาศัยในป่าชายเลน

เผยแพร่: 9 ก.ค. 2562 17:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สตูล - เครือข่ายชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลยื่นหนังสือวอนรัฐแก้ปัญหาการทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน และปัญหาที่อยู่อาศัยในป่าชายเลน ผ่าน ปธ.คกก.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด

วันนี้ (9 ก.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล ห้องประชุมชั้น 3 ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล นำโดย นายจักกริช ติงหวัง และ นายตะฟา อิตกี คณะทำงานชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ถึงประธานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล กรณีให้มีการแก้ไขปัญหาประมงทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน และปัญหาที่อยู่อาศัยในป่าชายเลนจังหวัดสตูล ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูลขึ้น

โดยทางเครือข่ายชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล ระบุในหนังสือว่า ขณะนี้กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ 1. การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายกำลังเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้าและคาบเกี่ยวไปถึงอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีการทำเรืออวนลากเล็กที่มีตาอวนต่ำว่าขนาดที่กฎหมายกำหนด และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนจำนวนมาก และขัดกับหลักการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

2. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งพบว่ายังมีชาวบ้านจำนวนมากที่ยังมีที่อยู่อาศัยทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชายเลน หรือบางรายมีหลักฐานการครอบครองสิทธิอยู่แล้ว แต่กลับไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตพื้นที่ จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน ในขณะที่ปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้กลับมีมาตรฐานการแก้ไขที่แตกต่างกัน อย่างเช่นกรณีปัญหาในพื้นที่บ้านบากันโต๊ะทิด อ.ละงู จ.สตูล ที่มีแนวทางกับชาวบ้านแบบหนึ่ง และกับนายทุนอีกแบบหนึ่ง

ทั้งยังมีการเสนอแนวทางแก้ไข 1.กรณีของเรืออวนลากเล็กที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 40 ลำ โดยประมาณนั้น จักต้องยึดหลักกฎหมายที่มีอยู่เพื่อดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ควรใช้ข้อตกลงหรือข้อยกเว้นอื่นใดที่ขัดกับหลักกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนฐานคิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยังยืน ไม่เช่นนั้นแล้วจะยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้มีเรืออวนลากเล็กเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันใกล้นี้ และจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

2. กรณีปัญหาที่อยู่อาศัยนั้น ได้ทราบว่าทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีนโยบายผ่อนปรนรับรองที่อยู่อาศัยในป่าชายเลนให้กับประชาชนอยู่แล้ว จึงเสนอให้มีการดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง ตรงไปตรงมา และเป็นไปในบรรทัดฐานเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ชุมชนในท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิในการร่วมรับรู้และร่วมดำเนินการในกระบวนการดังกล่าวนั้นด้วย

เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลเห็นว่าคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่อันพึงกระทำได้ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ และพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้จริง ทั้งนี้เครือข่ายฯ จะเฝ้าติดตามการดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ที่มา /Cr: ผู้จัดการออนไลน์ 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง