DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปลูกป่าชายเลน จังหวัดปัตตานี โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)(เชิญชวน)

  • 12 ก.ค. 2562
  • 164

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-710767 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.65 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง