DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

  • 12 ก.ค. 2562
  • 192

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างผลิตวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง