DMCR NEWS

ขับเคลื่อนร่างมาตรการคุ้มครองเพิ่ม ขยายสู่เกาะล้าน ครก และสาก

  • 3 ส.ค. 2562
  • 85
ขับเคลื่อนร่างมาตรการคุ้มครองเพิ่ม ขยายสู่เกาะล้าน ครก และสาก

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักบริหารจัดการ ทช.ที่๒ (ชลบุรี) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เขตการจัดการพื้นที่ทางทะเล และมาตรการตามเขตการจัดการพื้นที่กลุ่มเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก จ.ชลบุรี ตามมาตรา ๒๒ แห่ง พรบ.ทช. พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง จากศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเล ให้รายระเอียดการจัดทำร่างมาตรการต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุม ๒๑๓ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๕ คน จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเมืองพัทยา ทสจ.ชลบุรี อำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง ผู้แทนเมืองพัทยา ทสม โดยที่ประชุมมีความเห็นด้วยกับ(ร่าง) ที่เสนอ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง