DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพป่าชายเลนบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 (นคาศรีธรรมราช) จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)

  • 6 ส.ค. 2562
  • 109

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสภาพป่าชายเลนบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง