DMCR NEWS

แรงอธิษฐาน แม่ๆ ช่วย น้องมาเรียม อาการดีขึ้นต่อเนื่อง

  • 13 ส.ค. 2562
  • 68
แรงอธิษฐาน แม่ๆ ช่วย น้องมาเรียม อาการดีขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ช่วงบ่าย น้องมาเรียม แข็งแรงมากขึ้น ทีมสัตวแพทย์ให้สารอาหาร multi vitamin gel ประมาณ ๔๐ มล. (ให้พลังงานประมาณ ๒๕๐ Kcal) ร่วมกับกลูโคส และเกลือแร่ พบการหายใจปกติ มีกลิ่นลดลง อัตราการหายใจ ๒-๖ ครั้งใน ๕ นาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๑๔ ครั้งต่อนาที พยายามทำการเจาะเลือด แต่ยังไม่สามารถจับบังคับได้ และให้สารน้ำผ่านการสวนทวาร น้องมาเรียม มีการตอบสนองในทางที่ดีต่อยาต้านเชื้อ เริ่มมีความอยากกินอาหาร กินหญ้าเองได้บ้าง อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง แสดงว่ามีอาการดีขึ้น กลั้นหายใจได้นานขึ้น สามารถดำน้ำได้ดี ว่ายน้ำได้ดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง