DMCR NEWS

อัพเดท อาการ น้องมาเรียม ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

  • 14 ส.ค. 2562
  • 100
อัพเดท อาการ น้องมาเรียม ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน รายงานอาการของน้องมาเรียมว่า มีอาการทั่วไปดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้น ความเครียดลดลง อัตราการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น ไม่สูงมากเหมือนวันก่อนๆ มีความอยากกินอาหาร โดยเฉพาะหญ้าทะเลมากขึ้น แนวโน้มของอาการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมาก แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง