DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อขัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 โครงการ)

  • 16 ส.ค. 2562
  • 160

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง