DMCR NEWS

รองอธิบดีฯ เป็นประธาน เปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเดินเรือฯ

  • 28 ส.ค. 2562
  • 375
รองอธิบดีฯ เป็นประธาน เปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเดินเรือฯ

          วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน เปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเดินเรือ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ในการนี้มีผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ทช. เข้าร่วมอบรม ณ ชายตารีสอร์ท จังหวัดระยอง
         สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้เรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เรือพาหนะ พร้อมทั้งมีทักษะ และความชำนาญในการใช้เรือพาหนะ และสามารถนำไปปรับใช้การปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านทะเล และผู้ปฏิบัติงานในเรือ รวมทั้งอบรมฝึกภาคปฏิบัติบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรือราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วม จำนวน 67 คน 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง